Компанія “Екокеміка Сервіс” розробляє та впроваджує проекти із енергоефективної та екологічної утилізації біологічних відходів із високим ступенем вологості (до 95%) із отриманням паливно-енергетичних ресурсів та біочару у  Біочар та біовугілля”– унікального матеріалу для агропромисловості

Інноваційні технології та розробки, що застосовуються компанією “Екокеміка Сервіс”, сприяють досягненню Цілей Сталого Розвитку, визначених ООН та прийнятих до виконання в Україні

Каптинка 1

Раціональне використання водних ресурсів та належні санітарні умови

Картинка 2

Збільшення частки енергії з відновлюваних джерел у енергетичному балансі

Картинка 3

Зменшення обсягів відходів шляхом їх переробки та повторного використання

Картинка 4

Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату

Картинка 5

Відновлення деградованих земель та ґрунтів, їх раціональне використання

Основні сфери застосування технології

Утилізація мулового осаду стічних вод

Картинка 6

Кількість накопиченного мулового осаду на території України становить більш ніж 5 мільйонів тонн. Муловий осад є екологічно небезпечним та потребує значних енергозатрат для його утилізації. Технологія компанії “Екокеміка Сервіс” дозволяє здійснювати переробку мулового осаду із вмістом вологи до 95% без необхідності використання додаткових енергоресурсів для його осушення. Дізнатися більше:  «Готові решення»

Утилізація відходів птахівництва

Картинка 7

Курячий послід є потенційним джерелом інфекційних захворювань та розкладається із виділенням токсичних і “парникових” газів. Спалення курячого посліду потребує додаткових енергоресурсів та є екологічно небезпечним. Технологія компанії “Екокеміка Сервіс” дозволяє утилізувати курячий послід енергоефективним шляхом та без шкоди довкіллю. Дізнатися більше:  «Готові решення»

Технологія Гідротермічної Карбонізації (HTC) для утилізації біологічних відходів

Компанія “Екокеміка Сервіс” використовує інноваційну запатентовану технологію низькотемпературної (від 180 до 220 оС) термохімічної трансформації відходів біологічного походження у біологічне вугілля із вмістом вуглецю до 100%. Технологія гідротермічної карбонізації відображає природний процесс утворення викопного вугілля. Сьогодні із використанням цієї технології те, що у природі відбувалось на протязі мільйонів років, можливо зробити на протязі декількох годин.

Картинка 8

Особливістю технології є те, що процес транформації біологічних матеріалів у вугілля відбувається у водній фазі під високим тиском у присутності певної газової суміши та каталізаторів, тому ця технологія не потребує додаткових енергозатрат на осушення відходів і є найбільш економічно та енергетічно ефективною для утилізації відходів із високим вмістом вологи таких як муловий осад стічних вод, курячий послід та відходи тваринницьких господарств. Дізнатися більше: «Гідротермічна карбонізація»

Продукти технологічного процесу HTC

В залежності від параметрів технологічного процесу НТС (температура, тиск, склад газової суміші, час реакції) в результаті реалізації процесу можуть отримані різні продукти

Переваги технології

Картинка 10

 

висока економічна ефективність – строки окупності проектів із використанням технології НТС в середньому становлять 3 – 3,5 роки

Картинка 10

 

екзотермічний процес із можливістю використання отриманого тепла для потреб самої установки або для поставки стороннім споживачам

Картинка 10

 

відсутня потреба в додаткових енергоресурсах для попередньої сушки біомаси

Картинка 10

 

процес дозволяє перероблювати низькоякісну біомасу або біомасу, яку неможливо переробити іншим чином

Картинка 10

 

максимальна величина вуглецевої ефективності серед всіх технологій переробки біомаси (HTC = 100 %)

Картинка 10

 

CO2 нейтральний процес для виробництва біовуглю та CO2 негативний процес для виробництва біочару

Картинка 10

 

модульний принцип побудови та уніфікація дозволяють реалізувати виробничі потужності різних масштабів із низькими експлуатаційними витратами

Картинка 10

 

100% дружній для навколишнього середовища процес без шкідливих викидів та неприємних запахів

Картинка 10

 

відпрацьована стабільна європейська технологія, яка має практічне втілення на промислових об’єктах в країнах ЄС

Картинка 10

 

можливість виробництва широкого ряду вуглецевмісних матеріалів для різних сфер застосування

Запрошуємо до співробітництва!

Copyright ©

ТОВ “Екокеміка Сервіс”

       47 вул. Електротехнічна,

          Київ 02217 Україна

тел./факс: +38044 379-32-35

service@ekokemika.com.ua